ALGEMENE VOORWAARDEN.

Disclaimer: De foto's op deze website mogen niet worden gebruikt zonder expliciete toestemming van Kozich Photography.


KvK 70651590  -  BTW-ID NL002314809B64 - Privacyverklaring  -  Algemene voorwaarden


Alle foto's op deze website © Copyright. Vladimir Kozich 2021. 

CONTACT


E-mail: info@vladimirkozich.nl

Telefoon: 06 - 38 78 82 12

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Vladimir Kozich, handelend onder de naam Kozich Photography (fotograaf).

Bij het boeken van een fotoshoot of een fotoreportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Kozich Photography. Deze kunt u hieronder lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Gegevens fotograaf

Website: www.kozich.com

Telefoon : +31 (0)6 38788212

KvK: 70651590


Algemeen

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.


Auteursrecht

- Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

- Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze in een andere bewerking (zoals andere uitsneden, collages of kleuraanpassingen) dan dat deze zijn aangeleverd door Kozich Photography op internet te plaatsen. De aangeleverde foto’s met watermerk mogen wel gedeeld worden op social media.

- De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: Foto’s gemaakt door Kozich Photography en de website: www.kozich.com.

- Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

- Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een toestemming door de fotograaf is afgegeven.

- Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

- De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot: blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per e-mail vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

- Kozich Photography zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorgeven of verkopen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming aan de klant worden gevraagd.


De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Indien de klant, na het maken van een afspraak, afzegt op de dag van de afspraak, worden 100% kosten van de fotoshoot in rekening gebracht. Bij afzegging tussen 24 en 48 uur voor de geplande fotoshoot wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Indien de fotograaf door overmacht de geplande fotoshoot afzegt, zal er in overleg met de klant zo snel mogelijk een nieuwe afspraak worden gepland.


De foto's

Er worden door Kozich Photography geen onbewerkte originele bestanden (RAW) verstrekt, ook niet tegen betaling.

Houdt rekening met een verwerkings-/levertijd van maximaal drie weken. U krijgt altijd nog dezelfde dag één of twee foto’s als preview toegestuurd.


Betaling

De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.


Klachten

Bij klachten kan er contact met de fotograaf worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.


KOZICH

PHOTOGRAPHY


"Good photos are like good jokes. If you have to explain it, it just isn't that good."